Taisyklės

Siekdami užtikrinti Jūsų ir mūsų teises bei norėdami, kad naudodamiesi interneto vaistinėje internetinėje svetainėje www.efarma.lt jaustumėtės saugiai, prašome perskaityti žemiau išdėstytas naudojimosi taisykles (toliau – Sutartis), kurios sudaromos tarp UAB "Efarmos" vaistinė ir Jūsų. Primename, kad norėdami naudotis mūsų paslaugomis žemiau išdėstytas taisykles turite ne tik perskaityti, bet ir jų laikytis.

1. Bendrosios nuostatos

- Ši Sutartis, sudaroma tarp bet kurio fizinio ar juridinio asmens - (toliau - Klientas) ir UAB "Efarmos" vaistinė į.k. 302470731 internetinės svetainės www.efarma.lt administratoriaus (toliau - Administratorius). Ši sutartis sudaroma norint užtikrinti Kliento ir Administratoriaus teises, nustatyti abiejų šalių pareigas ir atsakomybes.
- Ši sutartis yra taikoma, kai Klientas nuotoliniu būdu naudojasi įsigyjant prekes interneto vaistinėje www.efarma.lt: užsako prekės, vykdo jų apmokėjimą, pateikia asmeninius ar kitokius duomenis, skaito informaciją, konsultuojasi bei vertina prekes ir naudojasi kitomis paslaugomis. Taip pat, jei Klientas perka nereceptinius vaistinius preparatus nuotoliniu būdu tuomet jam privalo būti suteikta farmacinė paslauga nuotolinio ryšio priemonėmis (toliau - Paslaugos). Farmacinė paslauga yra suteikiama atitinkamos kvalifikacijos farmacijos specialisto apimanti gydytojų išrašytų receptų kontrolę, vertinimą, nereceptinių vaistų parinkimą, farmacinės informacijos apie vaistinius preparatus teikimą gydytojams, sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistams, taip pat jų konsultavimą. 
- Administratorius atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, kad Klientas neatsižvelgė į jam teikiamas konsultacijas ir nesusipažino su šia Sutartimi, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
- Administratorius turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti šias Taisykles. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo https://www.efarma.lt/lt/taisykles svetainėje. Jei Klientas po Taisyklių pakeitimų paskelbimo bet kokiu būdu naudojasi Paslaugomis, laikoma, kad ši Sutartis jam yra priimtina, jis supranta visas kilsiančias pasekmes išeinant iš šios Sutarties ir prisiima visą atsakomybę, jeigu atsisakytų laikytis šios Sutarties. Klientui taikomos tik tos Taisyklės, kurios galioja šios Sutarties susipažinimo ir pirkimo momentu.

2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

Sutartis tarp Kliento ir Administratoriaus laikoma sudaryta nuo to momento, kai Klientas www.efarma.lt svetainėje suformavęs prekių krepšelį susipažista su Taisyklėmis ir. paspausdžia varnelę „Sutinku su taisyklėmis“, o nereceptinių vaistinių preparatų pirkimo atveju Pirkimo - Pardavimo sutartis laikoma sudaryta dar ir kuomet yra suteikta farmacinė paslauga nuotolinio ryšio priemonėmis.

3. Kliento įsipareigojimai ir teisės

Atspausdinti ar kitaip išsisaugoti Sutarties sąlygas ties kuriomis Jus sutikote, kaip įrodymą, jei tokio prireiktų iškilus ginčui tarp šalių. Priimti užsakytas prekes ir už jas atsiskaityti užsakymo metu pasirinktu būdu. Jeigu pasikeičia Kliento registracijos formoje pateikti asmens ar kiti duomenys, Klientas privalo juos atnaujinti, prieš darant paskesnį užsakymą. Vienu metu Klientas negali įsigyti nereceptinių vaistinių preparatų ilgesniam kaip 1 (vienas) mėnesio gydymo kursui. Taip pat Klientas vienu kartu gali įsigyti nereceptinių vaistinių preparatų, turinčių pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ne daugiau kaip vieną išorinę, jei jos nėra vidinę pakuotę. Jeigu Klientas perka nereceptinių vaistinių preparatų, turinčių pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtako (prekursoriaus) pseudoefedrino, skirtų vartoti skirtingu paros metu, pseudoefedrino vienam gydymo kursui Klientas gali įsigyti ne daugiau kaip 720 mg. 

4. Administratoriaus įsipareigojimai ir teisės

Sudaryti visas sąlygas Klientui naudojantis Administratoriaus teikiamomis paslaugomis ir pristatyti Kliento užsakytas prekes nurodytu adresu per pristatymo sąlygose nurodytą laikotarpį. Susidarius svarbioms aplinkybėms ir negalint pristatyti užsakytos prekės laiku, Administratorius įsipareigoja jas pristatyti vėliau, iš anksto apie tai informavęs Klientą, arba pasiūlyti analogišką prekę. Klientui atsisakius priimti prekės analogą įmokėti pinigai grąžinami. Klientui atsisakius gauti farmacinę paslaugą nuotoliniu būdu perkant nereceptinius vaistinius preparatus Administratorius turi pareigą neaptarnauti Kliento ir turi teisę neteikti ir kitų prekių esančių interneto vaistinėje to pačio užsakymo metu. Prieš sudarant sutartį Administratorius privalo aiškiai ir suprantamai suteikti Klientui informaciją apie nereceptinių vaistinių preparatų pirkimą bei farmacinės paslaugos suteikimą nuotolinio ryšio priemonėmis. Užsakytus nereceptinius vaistinius preparatus pristatyti Kliento nurodytu adresu Lietuvoje, kad nereceptiniai vaistiniai preparatai būtų pristatomi vaistinių preparatų kokybę ir saugą užtikrinančiomis sąlygomis.

5. Prekės kaina ir pristatymas

Prekės kaina yra nustatoma eurais ir priklauso nuo konkrečiai pasirinktų prekių krepšelyje, nuo užsakymo sumos, priklausomai nuo pasirinkto pristatymo būdo ir vietos. Jei pasirinktumėte per kurjerį mokėti vietoje bus taikomas grynų pinigų surinkimo per kurjerį mokestis, kuris yra lygus 1,0 EUR. Farmacine paslauga nuotolinio ryšio priemonėmis yra nemokama. Galutinė krepšelio kaina yra kuomet pirkimo proceso metu Jus išsirenkat prekes, pasirenkat pristatymo vietą ir būdą prieš patvirtinant užsakymą (į užsakymo kainą įskaičiuojama prekės ir visos Jūsų pasirinktos paslaugos, o taip pat pridėtinės vertės mokestis). Prekes pristato Administratoriaus pasirinktas kurjeris arba įgaliotas atstovas (toliau tekste – kurjeris). Prekių pristatymo metu Klientas privalo kartu su kurjeriu patikrinti siuntos būklę. Pasirašius siuntos dokumentą laikoma, kad įteikta siunta buvo tvarkinga. Pastebėjus siuntos pažeidimą, neprivaloma priimti prekes ir pasirašyti siuntos dokumento – vietoje jo privaloma surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą, kuriuo remiantis bus pakartotinai pristatytos kokybiškos prekės arba bus sutarta kitaip kompensuoti Kliento netektį.

6. Prekių grąžinimas

Grąžinant įsigytas prekes vadovaujamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.362 straipsnyje nustatytais atvejais ir sąlygomis ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-07-22 nutarimu Nr. 738 patvirtintomis mažmeninės prekybos taisyklėmis. Klientas neturi teisės grąžinti nereceptinių vaistinių preparatų ar keisti juos į kitus nereceptinius vaistinius preparatus, taip pat Klientas norėdamas grąžinti nereceptinius vaistinius preparatus negali nutraukti šios sutarties.

 7. Vaistų ir Medicininių prekių pirkimas-pardavimas

 -Nereceptiniai vaistiniai preparatai nuotoliniu būdu Kliento perkami, o Administratoriaus parduodami tik suteikus farmacinę paslaugą. Farmacinė paslauga yra suteikiama viena iš šių ryšio priemonių - skambinant telefonu +370 640 24655 arba rašant el. paštu konsultacija@efarma.lt. Teisės aktų reikalavimu suteikiama farmacinė paslauga yra įrašoma į skaitmeninę atmintį ir saugoma nustatytą laiką. Atsisakius konsultuotis su farmacijos specialistu naudojantis ryšio priemonėmis prieš sudarant nuotolinę sutartį, vaistiniai preparatai nuotoliniu būdu neparduodami. Vaikams iki 16 metų vaistiniai preparatai neparduodami (neišduodami).  Vaikams iki 18 metų neparduodami nereceptiniai vaistai, turintys narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių), etanolio, antihistamininiai vaistiniai preparatai. Įsigyti vaistiniai preparatai kitais vaistais nekeičiami ir už juos sumokėti pinigai negrąžinami. Administratorių atstovaujantis vaistininkas turi suteikti išsamią informaciją apie Klientui reikiamus vaistinius preparatus. Jei vaistinėje nėra pageidaujamo vaistinio preparato, tačiau jį turi bent viena didmeninio platinimo įmonė, Klientui pageidaujant, vaistas turi būti užsakomas. Jei gydymosi vaistiniais preparatais metu Klientui pasireiškia šalutinis vaistų poveikis ir/ar sveikatos sutrikimas,pirkėjas privalo nedelsiant užregistruoti pranešimą apie įtariamą nepageidaujamą reakciją adresu  http://www.vvkt.lt/Farmakologinis-budrumas ir kreiptis į gydytoją. Klientas vaistinius preparatus turėtų pradėti vartoti tik pasikonsultavus su gydytoju ar vaistininku. Klientas privalo griežtai laikytis vaisto vartojimo instrukcijos bei gydytojo ir/ar vaistininko nurodytų rekomendacijų dėl vaisto dozavimo ir vartojimo. Pirkėjas jau vartodamas kokius nors vaistinius preparatus, prieš pradėdamas vartoti kitus vaistinius preparatus, privalo būtinai pasikonsultuoti su gydytoju ar vaistininku. Jeigu Klientas turi nusiskundimų ar siūlymų dėl Administratoriaus aptarnavimo, abejoja vaistinio preparato kokybe, nori pasitikslinti vaisto kainą, turi kreiptis į vaistinės farmacinės veiklos vadovą ar jo įgaliotą farmacijos specialistą tel. +370 5 271 3220 , +370 5 215 3415 arba išdėstyti raštu klausimai@efarma.lt. Pageidavimus ir nusiskundimus prašome pateikti elektroniniu paštu: klausimai@efarma.lt Kiekvienas neanoniminis skundas yra registruojamas ir nagrinėjamas įmonėje nustatyta tvarka. Atsakymas į gautą skundą turi būti išsiųstas raštu ne vėliau, kaip per 10 d.d. 

 -Jeigu Klientui siūlomi Administratoriaus sprendimai netenkina, Klientas turi kreiptis į Valstybinę vaistų kontrolės tarnybą prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos adresu: Žirmūnų g. 139a, LT-09120 Vilnius; darbo laikas I-IV 8-17, V 8-15:45; el. pašto adresas vvkt@vvkt.lt; telefonas (8-5) 263-92-64. 

 

8. Privatumo politika, lojalimo programa

- Registruoti Klientai prieš vykdydami užsakymą pateikia visus prekės pristatymui reikalingus asmens duomenis, kurie bus tvarkomi laikantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų.
- Neregistruotų Klientų pateikti asmens duomenys bus naudojami tik pristatant prekes.
- Registruodamasis Klientas suteikia teisę naudoti jo elektroninio pašto adresą, telefono numerį, adresą ir kitai informacijai ar reklamai gauti. Klientas el. paštu info@efarma.lt bet kada gali pranešti apie atsisakymą bet kokios informacijos ir/ ar reklamos gavimą, išskyrus būtiną užsakymams tinkamai vykdyti informaciją. Jei Klientas el. paštu gauna Jam nepageidautiną Naujienlaiškį, visada prašome jo atsisakyti, tiesiog nuspaudžiant varnelę Atsisakau naujienlaiškio. Visiškai atsisakyti informacijos siuntimo Klientas neturi teisės, dėl Administratoriaus galimybės tinkamai įvykdyti užsakymą.
- Klientas patvirtina, kad suteikia Administratoriui teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti bet kokius asmens duomenis, kuriuos Klientas tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia Administratoriui naudodamasis mūsų Paslaugomis, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos teisės aktų.
- Administratorius įsipareigoja informacijos apie Klientą neatskleisti tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, numatytus Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
- Užsiregistruodamas arba vykdydamas užsakymą Klientas patvirtina, kad yra pilnametis ir turi ne mažiau kaip 18 metų.
- Užsiregistravęs Klientas įsipareigoja niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Baigus darbą www.efarma.lt  svetainėje patartina atsijungti nuo sistemos, kad niekas neprieitų prie Jūsų duomenų, ypač tais atvejais, kai Klientas naudojasi viešu kompiuteriu (pvz., universitete, interneto kavinėse ir pan.). Administratorius neprisiima bet kokios su prisijungimu susijusios atsakomybės, išskyrus tuos atvejus, kai tinkamai neveikia. Administratorius turi teisę be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Kliento galimybę naudotis Administratoriaus Paslaugomis, tačiau Administratorius neturi teisės neįvykdyti gautų užsakymų arba negrąžinti įmokėtų pinigų už neįvykdytas paslaugas.

Lojalumo programa

- Visa informacija apie UAB „Efarmos“ vaistinė Virtualius pinigus, įskaitant, bet neapsiribojant jų naudojimo tvarką, atsižvelgiant į numatytas išimtis, pateikima interneto puslapyje https://www.efarma.lt/lt/lojalumo-programa. 

  

9. Atsakomybė

Klientas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei klientas nepateikia tikslių duomenų, Administratorius neatsako už dėl to atsiradusius padarinius. Klientas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis Administratoriaus Paslaugomis. Klientas atsako už padarytą žalą prieš Administratorių ir/ar trečiuosius asmenis, jei žala buvo padaryta dėl šios sutarties nuostatų nesilaikymo.

10. Informacijos pateikimas

Administratorius vaistininko konsultacijų telefonu +370 640 24655 arba elektroniniu adresu  konsultacija@efarma.lt iš Kliento gautus klausimus laiko konfidencialiais. Visus kitus klausimus, pranešimus ar siūlymus, susijusius su prekių įsigijimu, dalyvavimu Lojalumo programoje, akcijomis ir naujienomis svetainėje, reikia siųsti elektroniniu adresu info@efarma.lt. Administratoriaus atsakymas pateikiamas Kliento registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu ir/arba telefonu.

11. Baigiamosios nuostatos

Šioms taisyklėms vadinamoms Sutartis yra taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.